: Bạn có phải là một sếp giỏi? Học làm giàu

0
240
image

Câu hỏi
Không bao giờ
Hiếm khi
Thỉnh thoảng
Thường xuyên
Rất thường xuyên
1
Chúng tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn đầu ra trước khi nhân viên nghỉ việc tại công ty.

2
Tôi tích cực tìm kiếm các cơ hội học tập cho đội ngũ của mình trong các tình huống hằng ngày.

3
Tôi sử dụng các phương pháp tạo động lực giống nhau cho các nhân viên công ty mình.

4
Tôi thưởng cho các nhân viên làm việc tốt bằng cách thăng chức cho họ.

5
Khi nhân viên có khúc mắc và tìm đến tôi , tôi sẽ đặt câu hỏi để hiểu rõ vấn đề hơn.

6
Tôi thay đổi phong cách giao tiếp cho phù hợp với từng hoàn cảnh và đáp ứng nhu cầu của đối tượng giao tiếp với mình.

7
Tôi lưu tâm đến những người có tiềm năng lãnh đạo trong các nhân viên của mình.

8
Tôi huấn luyện nhân viên bằng cách nói cho họ biết họ nên và không nên làm gì để được thăng tiến trong công việc.

9
Chương trình đào tạo nhân viên mới của chúng tôi tập trung vào những việc liên quan đến hậu cần và định hướng để họ đáp ứng đúng vai trò mới.

10
Tôi theo dõi và quản lý năng lực nhân viên theo nhu cầu của cá nhân và công ty.

11
Tôi khuyến khích việc đào tạo nội bộ nhóm và nội bộ công ty.

12
Tôi giúp các nhân viên xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và vạch ra những tiến triển trong công việc của họ tại công ty.

13
Tôi có kế hoạch xây dựng đội ngũ kế cận cho các vị trí chủ chốt trong nhóm của mình.

14
Tôi làm việc với nhân viên nhằm bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và tài năng của họ.

15
Tôi biết phải bồi dưỡng kỹ năng nào cho mỗi thành viên trong nhóm.

16
Khi nhân viên tham dự các khóa học hoặc các sự kiện đào tạo, chúng tôi yêu cầu họ chia sẻ kiến thức với các thành viên khác trong nhóm.

Học làm giàu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here