Brands Vietnam – Bán hàng

0
171

[Nhật ký sáng tạo] Tâm trạng của tiền

Nhiều người nghĩ Account là bộ phận ko cần thiết, chỉ là một em “mark up” thêm tiền cho khách hàng, là messenger, không biết gì về sáng tạo mà bày đặt comment sản phẩm của phòng sáng tạo. Chỉ 10% thật sự là các “Account doing a good job”, 20% là tương đối biết hát ca nhảy múa, còn lại chỉ là những người truyền tin không hơn không kém.


http://www.brandsvietnam.com/keyword/389-ban-hang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here