Brands Vietnam – Giá trị nhãn hiệu

0
269

30 Yếu tố của Giá trị Nhãn hàng – Phần 2: Áp dụng những nguyên tố Giá trị vào quy trình Buôn bán

Lúc người mua kiểm tra một sản phẩm hay dịch vụ, họ sẽ cân đo giữa giá trị mang lại và giá cả đưa ra. Định giá thì đơn thuần. Xây dựng giá trị và ích lợi, trái lại, là 1 bài toán hắc búa. Đâu là các giá trị mà người dùng kiểm tra cao? Khiến cho thế nào để marketer sở hữu thể chủ động quản lý giá trị hay nghĩ ra phương pháp để với lại đa dạng giá trị hơn, thông qua đấy có thể xây dựng lòng trung thành và tăng trưởng?


http://www.brandsvietnam.com/keyword/646-gia-tri-thuong-hieu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here