Dược Hậu Giang báo lãi quý III/2016 hơn 163 tỷ đồng, chi phí bán hàng nâng cao vọt

0
168

Hệ số nợ/vốn chủ có của công ty đang ở mức 0,34 lần, lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng sắp 520 tỷ đồng.

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa ban bố BCTC thống nhất sở hữu doanh thu thuần gần 917 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,5% so mang cùng kỳ. Trong lúc đó, giá vốn bán hàng giảm tới 21,6% giúp lợi nhuận gộp nâng cao tới 16,7%, đạt hơn 425 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ mức 36,8% lên 46,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính của DHG tăng 77,7%, lên hơn 15 tỷ đồng trong khi phí tổn tài chính ko với rộng rãi biến động, vẫn quanh co mức hơn 21 tỷ đồng.

Dù doanh thu giảm nhẹ nhưng các phí tổn bán hàng và phí quản lý tổ chức của DHG lại nâng cao khá mạnh, mang mức tăng lần lượt 45,8 và 27,5% so mang cộng kỳ năm trước. Trong khi đó, đơn vị cũng báo lỗ khác sắp 17 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, DHG lãi gần 8 tỷ đồng.

Theo ấy, chấm dứt quý III/2016, DHG báo lãi hơn 163 tỷ đồng, ko sở hữu rộng rãi biến động so mang cùng kỳ. EPS đạt một.683 đồng.

Luỹ kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần sắp 2.608 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%, lợi nhuận sau thuế 470,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Phần đông trong sự chênh lệch lợi nhuận là do công ty nhận được chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại nhà máy mới dược phẩm (Doanh nghiệp TNHH MTV Dược phẩm DHG) và nhà máy bao so bì (Công ty TNHH MTV Bao suy bì DHG một). Theo đấy, tổng số tiền ưu đãi thuế thu nhập công ty trong 9 tháng mà đơn vị được hưởng lên đến 58,2 tỷ đồng.

Năm 2016, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.733 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 679 tỷ đồng. Theo đấy, sở hữu kết quả đạt được trong 9 tháng, đơn vị đã hoàn thành tuần tự 69,9% và 69,3% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 30/9, tổng của cải của DHG đạt gần 3.548 tỷ đồng, nâng cao nhẹ 5,5% so có đầu năm. Trong ấy, tiền và những khoản đầu tư ngắn hạn tăng nhẹ lên 1096 tỷ đồng, tăng nhẹ so sở hữu đầu năm, hàng tồn kho tăng 7,9%, lên sắp 690 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ mang của doanh nghiệp đang ở mức 0,34 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sắp 520 tỷ đồng.

Trần Thúy
* Nguồn: BizLive


http://www.brandsvietnam.com/10756-Duoc-Hau-Giang-bao-lai-quy-III2016-hon-163-ty-dong-chi-phi-ban-hang-tang-vot

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here