Dược Hậu Giang: Sau kiểm toán, lợi nhuận doanh nghiệp mẹ nâng cao hơn 33 tỷ đồng

0
178

Giá vốn hàng bán và tổn phí quản lý tổ chức sau kiểm toán giảm lần lượt 38 tỷ đồng và 13,5 tỷ đồng là duyên cớ chính dẫn đến lãi sau thuế của CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) nâng cao 15%, tương ứng mức tăng 33 tỷ đồng.

Theo ấy, lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp mẹ sau kiểm toán là gần 255,3 tỷ đồng, tương ứng có mức tăng hơn 15% so với khi trước kiểm toán.

Duyên cớ chính ở đây là giá vốn bán hàng sau kiểm toán còn hơn 2.806 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 38 tỷ đồng. DHG đã giải trình giá vốn bán hàng giảm do giảm điều chỉnh tồn kho chưa thực hành giữa hội sở chính và chi nhánh.

Cùng sở hữu ấy, phí quản lý công ty cũng giảm sắp 6% còn 216,5 tỷ đồng, do điều chỉnh giảm tổn phí cần trả và phân cái lại trương mục từ chi phí quản lý sang chi phí bán hàng và giá vốn.

Chênh lệch trên Báo cáo tài chính riêng trước và sau kiểm toán.

Tuy nhiên, 1 số chỉ tiêu khác đổi thay như, các khoản giảm trừ doanh thu khác tăng 5,5 tỷ đồng do sở hữu khoản trả hàng sau niên độ của doanh nghiệp con SH Pharma. Điều này dẫn tới doanh thu thuần cũng giảm 5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm chỉ 0,15%.

Phí tổn bán hàng tăng 0,79%, tương ứng mức nâng cao 4,2 tỷ đồng do điều chỉnh nâng cao khoản trích trước cần trả nhân viên và phân chiếc lại tài khoản từ chi phí quản lý sang phí bán hàng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế DHG sau kiểm toán là hơn 292,2 tỷ đồng, tăng 16,71% so sở hữu khi trước kiểm toán.

Thuế thu nhập tổ chức sau kiểm toán nâng cao 24,7% do chiếc trừ giá vốn từ giao thiệp nội bộ dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 255,3 tỷ đồng, nâng cao 15% so với khi trước kiểm toán.

Ngọc Đỗ
* Nguồn: BizLive


http://www.brandsvietnam.com/12040-Duoc-Hau-Giang-Sau-kiem-toan-loi-nhuan-cong-ty-me-tang-hon-33-ty-dong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here