Heineken Việt Nam muốn nâng công suất lên gấp 12 lần ngày nay

0
520

Heineken Việt Nam đã sở hữu đề xuất nâng công suất từ 50 triệu lít lên 610 triệu lít mỗi năm của Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Vũng Tàu.

Bộ Công thương nghiệp cho biết, việc nâng công suất này được căn cứ vào Quy hoạch vững mạnh ngành bia, rượu, nước tiểu khát Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035.

Trong đó, Nhà máy bia Heineken Việt Nam đã được xác định trong Quy hoạch được Bộ Công Thuơng ưng chuẩn tại Quyết định 3690/QĐ E-Learning Việt NamBCT ngày 12/9/2016.

Cũng theo Quy hoạch tăng trưởng ngành bia, rượu, nước đái khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035 được quy định tại Quyết định 3690 thì mức tiêu thụ bia của Việt Nam đến năm 2020 dự định đạt 4,một tỷ lít/năm.

Năm 2016 mức tiêu thụ bia của Việt Nam dự kiến đạt 3,3 tỷ lít/năm. Vì vậy việc nâng công suất của Heineken Việt Nam từ 50 triệu lít lên 610 triệu lít/năm là phù hợp mang Quy hoạch bia đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Bên cạnh đó, để việc nâng công suất phù hợp mang tình hình thực tại của thị trường và tuân thủ quy định của pháp luật, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa E-Learning Việt NamVũng Tàu phải nên yêu cầu phía Heineken Việt Nam khảo sát kỹ nhu cầu của thị trường và những điều kiện sinh sản (điện, nước, mặt bằng, giao thông vận vận chuyển, khả năng tài chính…).

Việc nâng công suất của Heineken Việt Nam từ 50 triệu lít lên 610 triệu lít/năm, phù hợp sở hữu Quy hoạch bia đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Đồng thời xác định quy mô sản xuất cụ thể cho từng thời đoạn đầu tư của Dự án.

Ngoại giả, Heineken Việt Nam cũng bắt buộc tuân thủ các quy định của Quốc gia về thủ tục đầu tư, xây dựng và bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Nhà máy bia Heineken Việt Nam tiền thân là Nhà máy Bia Hà Nội Vũng Tàu được đầu tư từ năm 2007 và được xác định trong Quy hoạch vững mạnh ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2025.

Đầu tháng 8/2016, Heineken đã có động thái gia tăng sự hiện diện nhãn hàng tại Việt Nam bằng việc đổi tên Doanh nghiệp TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) thành Tổ chức TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam. Song song, Heineiken cũng đã hoàn tất tìm lại nhà máy bia Carlsberg tại Vũng Tàu.

Theo số liệu của Euromonitor, hơn 80% thị phần toàn thị trường bia Việt Nam hiện nằm trong tay của 3 doanh nghiệp là Sabeco, VBL (nay là Heineken) và Habeco.

Trong đấy riêng Tổng doanh nghiệp cổ phần Bia E-Learning Việt NamRượu – Nước tiểu khát Sài Gòn (Sabeco) chiếm hơn 40% thị phần. Giả dụ Sabeco vẫn là vua của phân khúc phổ quát thì Heineken vẫn dẫn đầu ở phân khúc cao cấp, sở hữu các nhãn hàng bia Heineken, Tiger, Larue, BGI, Bivina, Desperados…


http://www.brandsvietnam.com/11086-HeinekenViotNammuonnangcongsuatlengap12lanhiontai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here