HỌC + LÀM = GIÀU Con Đường Thành Công Học làm giàu

0
264

“);
$.ajax(

type: “POST”,
data: spar “&catid=” catid,
url: “/Test/ResultTest.aspx”,
success: function(data)

if(data != “”)

$(“#div_hd”).html(data);
window.scrollTo(0,0);

else

alert(“Chức năng này tạm thời chưa thực hiện được, bạn vui lòng quay lại sau”);

,
error: function()

alert(‘Chức năng này tạm thời chưa thực hiện được, bạn vui lòng quay lại sau’);

);
}

return false;

}

function Check(radioButtonListId)
{
var listItemArray = document.getElementsByName(radioButtonListId);
var isItemChecked = false;
var isValue;

for (var i=0; i

image

Những bài test thú vị giúp bạn khám phá bản thân, tìm ra những sức mạnh tiềm ẩn sâu bên trong con người mình. Bạn sẽ thành công nhất khi hiểu rõ mình là ai, mình có những thế mạnh gì, mình thực sự muốn và khát khao điều gì,…

Học làm giàu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here