HSBC Việt Nam báo lãi năm 2016 đạt một.440 tỷ đồng

0
227

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Tổ chức TNHH MTV HSBC Việt Nam cho biết, tới cuối năm 2016 tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt hơn 71.138 tỷ đồng.

Theo báo cáo này, trong năm 2016, thu nhập lãi thuần của HSBC Việt Nam đạt 2.396 tỷ đồng, tăng nhẹ so sở hữu năm 2015.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ seo
vụ của ngân hàng này đạt 628 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so sở hữu năm 2015. Song lãi thuần từ hoạt động buôn bán ngoại ăn năn tăng mạnh tới 66% lên 754 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của HSBC Việt Nam năm 2016 tăng 46% lên 1.440 tỷ đồng.

Năm 2016, phí hoạt động cùa HSBC giảm so sở hữu năm trước còn 1.845 tỷ đồng. Phí đề phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 70% xuống chỉ còn 61,5 tỷ đồng. Nhờ ấy, tổng lợi nhuận trước thuế nhà băng này đạt một.801 tỷ đồng, tăng 46%, sau thuế đạt một.441 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2016, tiền gửi các bạn của HSBC Việt Nam đạt 56.011 tỷ đồng, nâng cao 3,4% so mang đầu năm ngoái. Trong khi ấy, tăng trưởng tín dụng đạt 17,5% lên 32.507 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm 0,84% tổng dư nợ, giảm so mang con số một,06% cuối năm 2015.

Trường Văn
* Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư


http://www.brandsvietnam.com/12152-HSBC-Viet-Nam-bao-lai-nam-2016-dat-1440-ty-dong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here