Thành lập doanh nghiệp

0
300

Chú ý khi đặt tên cho doanh nghiệp mới thành lập?

  Câu hỏi: Khi thành lập doanh nghiệp để kinh doanh, đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng quy định của pháp luật? Chúng tôi đang dự định thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh, có nhiều phương án đặt tên được đưa ra. Xin cho biết các quy định của pháp luật về đặt tên doanh nghiệp (Bạn Huyền Trang, Hà Nội)

Đọc thêm…Tổng hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here