Xoá bài viết, sử dụng 404 hay 410 hay redirect ?

0
296

Khi bạn xoá một bài đăng nào đó, bạn sẽ phải sử dụng một trong các mã trả về để báo cho trình duyệt và máy tìm kiếm biết bạn đã xoá. Ví dụ như báo lỗi 404 – 410 hay bạn có thể chuyển hướng nó sang một bài đăng khác. Vậy bạn sẽ chọn mã nào ? Bạn có nên chuyển hướng bài đăng trước khi xoá bài ? Tham khảo thêm thông tin sau đây.

 

Lỗi 404 là gì ?

404 nghĩa là lỗi không tìm thấy bài đăng. Thông thường bạn xoá bài viết, thì ngay lập tức mã trả về mặc định là lỗi 404 không tìm thấy. Tuy nhiên Google thường cho rằng 404 xảy ra khi host có vấn đề, hoặc website đang có vấn đề gì đó mà “không tìm thấy”. Nó sẽ hỏi lại nhiều lần khác nữa.

410 – Content deleted

Với mã lỗi 410, khi bạn xoá bài đăng, core của bạn sẽ báo cho trình duyệt và máy tìm kiếm rằng nội dung này đã được xoá. Như vậy máy tìm kiếm sẽ không thèm hỏi lại bạn và không báo nhiều lỗi lại trong Google webmasters nữa !

Chuyển hướng redirect 301

Bạn có thể chuyển hướng bài đăng sang một bài đăng khác khi xoá bài. Tuy nhiên Google lại cho rằng bạn có hai bài “trùng lặp” về tựa đề và nội dung. Thông thường nó sẽ mất một khoảng thời gian để xác định lại nội dung đó. Tuy nhiên giá trị với người dùng rất lớn. Bạn sẽ không có thông báo lỗi nào, mà người dùng sẽ được chuyển hướng sang bài viết tương tự !

Chọn cách nào khi xoá bài ?

Nếu bạn có bài viết liên quan, hãy redirect chúng về đó trước khi xoá bài viết. Đơn giản là mình vì người dùng, muốn cung cấp cho họ thông tin chứ không phải là thông báo lỗi !

Tuy nhiên, nếu bạn không tìm ra bài viết nào tương tự, có thể báo lỗi 410 để máy tìm kiếm biết và xoá chúng khỏi chỉ mục của mình !

Như vậy, nếu xét về khía cạnh SEO, chúng ta có thể ưu tiên như sau:

  1. Redirect về bài viết liên quan, sử dụng 301
  2. Nếu không, 410 để báo tôi đã xoá bài đăng
  3. Nếu không, mặc định sẽ là 404 không tìm thấy, Google sẽ email cho bạn nếu bạn có quá nhiều 404

Chúc các bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here